BAKGRUNDSKONTROLLER

Actsec genomför bakgrundskontroller på uppdrag av våra kunder.

VARFÖR BAKGRUNDSKONTROLLER?

 

 

Att göra en bakgrundskontroll är en enkel åtgärd för att minska riskerna vid tex en rekrytering. En felaktig rekrytering kostar pengar, men den kan också orsaka företaget stor skada om fel person kommer in i organisationen och får tillgång till affärskritiska uppgifter. En bakgrundskontroll besvarar frågor som; stämmer uppgifterna i kandidatens cv? Förekommer personen i domstolarnas diarier? Har personen andra aktiva bolagsengagemang? Har kandidaten kontroll på sin ekonomi?

 

Actsec jobbar metodiskt och noggrant med att ge en fördjupad bild av den som är tänkt att anställas. Genom att komplettera intervjuerna med kontroller av kandidaters bakgrund får ni ett tydligare beslutsunderlag. Bakgrundskontrollen kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid fortsatta samtal med kandidaterna.


Det kan också vara lämpligt att genomföra bakgrundskontroller när man inleder nya samarbeten eller vid anlitandet av leverantörer som har god insyn i er verksamhet.

SEKRETESS OCH INTEGRITET

 

Att hantera personuppgifter ställer hårda krav på teknik, rutiner och säkerhet men också ett ansvarsfullt och respektfullt förhållningssätt. Actsec lägger inga värderingar i de uppgifter vi eventuellt finner utan förmedlar dem till er att ta ställning. Vi hämtar endast uppgifter från offentliga källor enligt offentlighetsprincipen.


All kommunikation mellan oss och våra kunder hanteras via vår portal, inga personuppgifter skickas med mejl. Rapporterna levereras krypterade och krypteringskoden skickas separat. All information raderas från Actsec servrar direkt efter leverans. Vi uppmanar våra kunder att radera rapporten efter att ni har läst den.

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.