Case studies

Internt bedrägeri

Omfattande internt bedrägeri med kopplingar innanför och utanför organisationen.

Kunden hade upptäckt interna oegentligheter genom overifierade betalningsströmmar. Vårt uppdrag blev att kliva in och kartlägga omfattningen av bedrägeriet och

Läs mer

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.