© 2019 Actsec Group AB. 

 

 

Sedan hösten 2017 sponsrar vi projektet "Säkra varje unge"

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.


Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Läs mer på www.sakravarjeunge.se