Föreläsningar

Vi erbjuder ett antal olika typer av föreläsningar för stora och små grupper. Syftet med föreläsningarna är att skapa ett intresse och förståelse för säkerhetsfrågor i en verksamhet eller familj. Föreläsningarna är övergripande för att det inte skall krävas några specifika förkunskaper. Föreläsningarna genomförs av våra erfarna säkerhetskonsulter, i vissa fall med inbjudna specialister inom specifika områden. Nedan beskriver vi några av våra mest efterfrågade föreläsningar.

Awareness

Syfte och innehåll

Att skapa ett allmänt intresse för säkerhetsfrågor för din organisation och/eller familj. Övergripande tar föreläsningen upp aktuella exempel inom både fysisk och digital säkerhet för att väcka uppmärksamhet och skapa dialog.

Målgrupp

Alla

Grov Organiserad Brottslighet

Syfte och innehåll

Ger en bild av hur den grova och organiserade brottsligheten (GOB) ser ut i Sverige idag och hur den påverkar både företag och privatpersoner samt reder ut begreppen rörande vad GOB egentligen är och i vissa fall inte är.

Målgrupp

Alla

Resesäkerhet

Syfte och innehåll

Skapar förståelse för resesäkerhetens process, före, - under - och efter en resa. Föreläsningen tar upp verkliga exempel på hur resesäkerhet kan förbättras och vad det kan få för konsekvenser om den inte upprätthålls.

Målgrupp

Alla verksamheter och personer som har personal eller familjemedlemmar som reser frekvent.

Hot & Våld

Syfte och innehåll

Skapar en förståelse för hur man reagerar i en utsatt och potentiellt farlig situation, exempelvis rån. Föreläsningen går övergripande igenom stresshantering och rekommendationer på hur att hantera en potentiellt farlig situation.

Målgrupp

Alla

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.