OPERATIVT STÖD

Inom ramen för våra operativa säkerhetstjänster erbjuder vi bland annat säkerhetskoordinering, spaning och utredningar. Vår långa erfarenhet inom operativa verksamheter så som Nationella Insatsstyrkan, Säkerhetspolisen och militära specialförband borgar för hög kvalitet och integritet i varje insats.

 
RESESÄKERHET

Genom vårt globala och unika nätverk erbjuder vi ett operativt stöd vid resor genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan samt på plats kvalitetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser.

Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

SÄKERHETSKOORDINERING

Vi erbjuder koordinering vid behov av säkerhetshöjande åtgärder. Exempel på leveranser är koordinering av personsäkerhet vid offentliga arrangemang,  event och tillställningar samt koordinerar resor till högriskområden, där vi hanterar all kommunikation med lokala resurser, säkerhetspersonal och ansvarig hos kunden.

PERSONSÄKERHET

I syfte att höja individers säkerhet i erbjuder vi en bred variation av tjänster för företag så som stöd vid incidenter, fastighetsbesiktning och riskbedömningar. Vi erbjuder även personsäkerhetshöjande åtgärder för företagsledare och offentliga personer.

KRISHANTERING

Vi erbjuder tjänster både i syfte att begränsa konsekvenserna av en kris samt även stötta i en eventuellt pågående kris.  

KRISÖVNING

Är er verksamhet rustad på bästa sätt för att hantera en oönskad händelse eller kris?

 

Övning ger färdighet

Med våra krisövningar genomförs realistiska och skräddarsydda krisscenarios tillsammans med er ledningsgrupp och stabsledning.

SKYDDSPANING

Skyddsspaningens syfte är att upptäcka kartläggning eller annat osunt intresse emot person eller företag. Vi kan även stödja familjer i detta, om de känner en oro för att drabbas av allvarliga brott som tex. kidnappningar.

INCIDENTHANTERING

I samband med oönskade händelser bistår vi med expertis för att hantera incidenten och dess eventuella konsekvenser på ett effektivt sätt.
Med vårt säkerhetsavtal får ni dygnet runt tillgång till en dedikerad och inläst säkerhetskonsult vilket möjliggör snabbare och effektivare hantering.

UTREDNING

I dag upplever många organisationer ett behov av att anlita oberoende expertis vid till exempel interna eller externa oegentligheter då man inte får stöd från de rättsvårdande myndigheterna. Vi arbetar efter en polisiär utredningsmetodik vilket ger bättre förutsättningar att utreda huruvida det finns juridiskt underlag för en fortsatt process.

SPANING

Spaning är en operativ insats som syftar till informations-inhämtning, ofta som en initial del i en utredningsprocess eller Business Intelligence. Arbetet delas upp i två olika områden, yttre fysisk och inre spaning. Yttre fysisk spaning består av spanare som kartlägger och dokumenterar exempelvis fenomen, rörelsemönster, kontakter eller kommunikation. Inre spaning består av digital informationsinhämtning som exempelvis kartläggning av kommunikation, relationer, transaktioner eller verifiering av fenomen.

KRIS OCH KONTINUITET

Förmågan att hantera en kris beror mycket på hur väl förberedd er verksamhet är för att ställas inför en sådan situation. Utöver att vi hjälper er verksamhet att förebygga kriser, stöttar vi även med tjänster för minimera utfallet av en kris. 

 
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.