OM ACTSEC

Vi är ett säkerhetsföretag med utgångspunkt från vår långa erfarenhet inom operativa verksamheter så som Nationella Insatsstyrkan, Säkerhetspolisen, militära specialförband och näringslivet med visionen att alla har rätt att känna sig trygga.

 
HISTORIEN OM ACTSEC

Den 1 januari 2014 grundades Actsec. Utgångspunkten för Actsec var initialt att erbjuda högkvalitativa och mycket exklusiva säkerhetstjänster för privatpersoner och familjer med en högre hotbild, vilket än idag utgör en viktig del av vårt tjänsteutbud.

Grundaren, Torbjörn Christiernsson hade dessförinnan arbetat 18 år som polis varav drygt 12 år av dem på polisens Nationella Insatsstyrka. Det följdes av 3,5 år på ett privat säkerhetsbolag, innan han tog steget att starta Actsec. Ambitionen med Actsec var, då liksom nu, att leverera högsta kvalité utifrån kundens faktiska behov.

Snabbt kom ett antal företagskunder in och vi växte med ytterligare kompetens med bakgrund från Nationella Insatsstyrkan. Därefter har vi haft en kontinuerlig tillväxt och både rekryterat och förvärvat unik kompetens från Säkerhetspolisen, militära specialenheter, näringslivet och Kustbevakningen.

MISSIONEN

Genom anpassade säkerhetstjänster minskar vi risker och skapar ökad trygghet.

VÅR AFFÄRSIDÈ
ACTSEC IDAG

I dag består vi av 10 seniora säkerhetsrådgivare med kontor i Nacka men med hela världen som verksamhetsområde. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egna kompetens också specialister inom exempelvis krispsykologi, akutsjukvård, IT-säkerhet och fysisk säkerhet.

Vi erbjuder konsultativa säkerhetstjänster för organisationer, företag och privatpersoner med utgångspunkt från Ert specifika behov.

Vi levererar våra tjänster med stort engagemang, personlig relation och spetskompetens.

 

Vi bidrar till minskad sårbarhet och ökad trygghet.

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.