Våra tjänster kan sammanfattas i ordet förberedelser. Mental förberedelse likväl som konkret träning. Förberedelser i syfte att säkra och trygga. 

Vår verksamhet är indelad i olika huvudområden. Vanligtvis tar vi ett helhetsgrepp med insatser utifrån verksamhetens unika förutsättningar.

SKOLSÄKERHET

Trygga medarbetare har mod och en förmåga att agera då situationen kräver! 

Vår verksamhetsidé är att verka för en ökad trygghet inom våra offentliga verksamheter. Detta genom skräddarsydda insatser som utgår ifrån respektive utbildningsenhets olika behov och förutsättningar.

En tydlig väg framåt mot en tryggare och säkrare skola börjar många gånger i en kollektiv förståelse och samsyn om hur vi som medarbetare ska agera i svåra situationer. En samsyn som klargör hur, när och med vem vi bör agera för att hantera en plötslig uppkommen situation.

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.