Systematiskt säkerhetsarbete

Vår erfarenhet visar att både verksamheter och familjer gör stora kostnadsbesparingar inom säkerhetsområdet om de jobbar strukturerat och systematiskt med säkerhetsarbetet!

Vi erbjuder er en dedikerad och senior säkerhetskonsult med god verksamhetsförståelse. Er kontaktyta blir en förlängd del av er verksamhet och/eller familj och stöttar i det kontinuerliga arbetet med säkerhetsfrågor.

Det systematiska säkerhetsarbetet innebär bland annat framtagande och inrättande av ledningssystem samt ett internt regelverk för säkerhetsarbete.

 

Områden som bör ses över och regleras är bland annat:

  • Administrativ säkerhet

  • Personsäkerhet

  • Egendomssäkerhet

  • Informationssäkerhet

  • Krishantering

  • Kontinuitetshanteringsförmåga.

 

Om systematiskt säkerhetsarbete

Utöver dessa kan även finansiella risker ingå som ett delmoment.Beroende på bransch och risker kan omfattningen variera. Även utbildning inom säkerhet är, enligt vår erfarenhet, en viktig del av det systematiska säkerhetsarbetet.Vår erfarenhet är att det är fördelaktigt om dessa uppdrag påbörjas med en nulägesanalys för att få fram var företaget/ organisationen står avseende säkerhetsarbetet.

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.