UTBILDNINGAR

Att regelbundet genomföra utbildningar med personalen är en viktig del i att förankra säkerhetsarbetet i organisationen. Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom både fysisk och digital säkerhet och för både företag och privatpersoner.

Merparten av våra utbildningar skräddarsys för att passa in i och motsvara förväntningarna för varje enskild organisation då det ofta fungerar som bryggan mellan de olika områdena inom Systematisk säkerhet. Våra utbildningar nedan kan erbjudas både som föreläsningar och utbildningar. Om du saknar något specifikt område nedan och som är inom säkerhetsområdet, vänligen kontakta oss så kan vi garanterat sy ihop en lösning som passar just ditt specifika behov.

HOT & VÅLD

Vi erbjuder en unik Hot & Våld-utbildning där fokus läggs på att lära sig konfliktdämpande samtalstekniker för att de-eskalera en hotfull situation innan den övergår till att bli våldsam. Deltagarna får även möjlighet att öva samtalsteknikerna på varandra. Utbildningen innehåller även Riskidentifiering med Riskområden, vad man får göra i en hotfull situation men även vad man bör göra samt strategier för den enskilde ifall en situation eskalerar till att bli våldsam.

HÖGRISKMILJÖ
SJUKVÅRD

Vid resor till "högriskmiljöer/-länder" har vi stor vana att utbilda personal i förebyggande syfte. Vi har koncept samt expertkompetens att utbilda inför dessa typer av resor, antingen som HEAT (Hostile Environment Awareness Training) eller som skräddarsydda utbildningar.

Att träna och öva akutsjukvård regelbundet ökar sannolikheten att agera rätt om man själv eller annan person blir skadad. Vår utbildning lägger en ordentlig grund i akutsjukvård med teori, praktik och realistiska övningar där deltagarna får öva med relevant och effektiv utrustning.

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR JOURNALISTER

Vi erbjuder professionella och kvalitetssäkrade utbildningar för journalister och personal som arbetar inom mediebranschen. Våra utbildningar är speciellt anpassade för personer som i sin yrkesutövning genomför uppdrag i miljöer med risk för hot och våld, både inrikes och utrikes samt i högriskmiljöer. Våra säkerhets-utbildningar finns paketerade i tre olika utbildningsnivåer; Inrikes, Utrikes och HEAT. Vi varierar teoretiska pass med gruppuppgifter, praktiska övningar och verklighetstrogna scenariospel. Våra instruktörer är ledande i branschen med lång erfarenhet från bland annat Polisens Nationella Insatsstyrka, Försvarsmaktens Specialförband och Säkerhetspolisen. 

RESESÄKERHET

I dagens oroliga omvärld har arbetsgivaren ett stort ansvar gentemot sina anställda att säkerställa grundläggande kunskaper kring hur de reser och uppträder utomlands. En utbildning som förr kändes nödvändig att ge till anställda som reste i krigsdrabbade områden krävs idag för anställda som regelbundet reser inom Europa.

 

Vi erbjuder erfarna instruktörer som rest och verkat i högriskområden och som har paketerat sina kunskaper i en utbildning som ligger i framkant.

GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET
NÄRKAMP

Strategiska personer inom den grova organiserade brottsligheten skapar nätverk och grupperingar för att genomföra brott, de finns i ett sammanhang och verkar sällan ensamma. Olika personer har olika roller eller funktioner i olika brottsupplägg. De kriminella nätverken är som regel flexibla och multikriminella. De ser affärsmöjligheter i svagheter som företag och organisationer uppvisar. Inga branscher går fria från att utnyttjas.

 

Konsekvenserna av att få in dessa element i företag eller organisationer kan vara förödande, det kan till och med hota hela dess existens.

 

Vi har mycket god insyn i hur den grova organiserade brottsligheten opererar. Vi hjälper er att undvika infiltration genom förebyggande systematiskt säkerhetsarbete.

Vi erbjuder en tre timmar lång utbildning i närkamp där lagstiftningen för ansvarsfrihetsgrunderna gås igenom samt enkla effektiva tekniker praktiseras. Instruktörerna har en bakgrund från olika specialenheter med lång erfarenhet av att hålla utbildningar och instruera. Utbildningen i närkamp går även att kombinera med våra andra utbildningar t.ex. inom hot och våld.

KRISLEDNINGSÖVNING

Vi lever i en globaliserad värld där händelser långt ifrån Sverige snabbt utvecklas till en kris där företag som inte övat krisledning snabbt hamnar i underläge med katastrofala konsekvenser för varumärke, drift och kontinuitet. Även små lokala eller interna händelser kan få stora konsekvenser på verksamheten om man har dålig förberedelse.

 

Vi erbjuder en mycket konkurrenskraftig krisledningsövning på en hanterbar nivå som sedan kan följas upp med mer avancerade övningar för att utveckla och fördjupa kunskapen kring krisledning.

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

Att som organisation och företag erbjuda sina anställda en utbildning inom Pågående Dödligt Våld är att ta sitt ansvar som arbetsgivare och visa att man förstått och tagit till sig nutidens många fruktansvärda händelser. Att bara ha tänkt tanken att det kan hända gör att man är mer förberedd.

 

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning där de gemensamma faktorerna om gärningsmännens agerande tas upp samt hur personalen ska agera ifall en sådan situation uppstår.

OWASP TOP 10

Förståelse för vilka de vanligaste sårbarheterna är, hur de utnyttjas, vilka funktioner i en applikation som angrips och hur sårbarheter bör motverkas är huvudfokus.

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildningen som går igenom de tio vanligaste sårbarheterna enligt OWASP Top 10, ger flera exempel och beskriver hur de fungerar tekniskt. Det ställs inga särskilda krav på plattformar eller utbildningsmiljöer, den gemensamma nämnaren är webbutveckling.

TRYGG KVINNA

Otryggheten som framförallt kvinnor känner är ett stort samhällsproblem men även ett arbetsmiljöproblem då hotfulla och våldsamma situationer i hög utsträckning drabbar kvinnodominerade arbetsplatser. Vår utbildning Trygg kvinna vänder sig endast till kvinnor, är tre timmar lång och innehåller effektiva enkla tekniker som fungerar även mot en fysiskt överlägsen gärningsman. Vi går även igenom ansvarsfrihetsgrunderna och generellt kring hur riskerna för kvinnor ser ut i Sverige idag.

SÄRSKILD HÄNDELSE

Det finns idag en mängd händelser som indirekt påverkar företagets drift och kontinuitet bara genom att verksamheten har enheter centralt placerade i våra städer. Vi erbjuder en workshop där vi går igenom och analyserar aktuella händelser samt tar upp en metod för att strukturera och hantera information. Utbildningen kring Särskild händelse är utmärkt att ha som en uppstart där man några veckor senare följer upp med en Krisledningsövning.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Kommuner, landsting men även företag och organisationer står inför stora utmaningar avseende att upptäcka och hitta tecken på radikalisering. Vår utbildning är inte bara kunskapshöjande inom den våldsbejakande religiösa extremismen utan tar avstamp från all ideologiskt motiverad extremism som finns representerad i Sverige idag. Ämnet är särskilt aktuellt just nu då den ideologiskt motiverade extremismen är särskilt aktiv under ett valår.

 
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.