BAKGRUNDSKONTROLLER

Actsec erbjuder bakgrundskontroller av personer och bolag.

SCREENING

Screening ger en snabb översikt. Kontrollen är lämplig för befattningar där personen kommer ha liten insyn eller påverkan på företaget.


Personalia

Ekonomi
Juridisk historia

BAS

Bas-kontrollen ger en tydligare bild av kandidaten. Den är lämplig för personer som kommer att ha insyn i företagets verksamhet och tillgång till interna nätverk etc.

Personalia
Ekonomi
Juridisk historia
Körkortskontroll
Verifiering av CV-uppgifter
Närvaro i sociala medier och framställning på internet

Kontaktperson

Daniel Nordskott

Ansvarig visselblåsartjänster & bolagskontroller

En fördjupad kontroll inom respektive område. Lämplig för personer som förutom att ha insyn i verksamheten även kan påverka verksamheten. Tänk på att även personer i lägre befattningar kan ha tillgång till affärskritiska uppgifter, vilket gör dem lämpliga för en utökad bakgrundskontroll. 

Personalia
Ekonomi
Juridisk historia
Körkortskontroll
Fordonsinnehav
Fastighetsinnehav
Verifiering av CV-uppgifter
Bolagsengagemang
Närvaro i sociala medier och framställning på internet
Exponering i nyhetsmedia

UTÖKAD

LÄMPLIGHETSPRÖVNING

Actsec erbjuder framförallt banker och försäkringsbolag en anpassad bakgrundskontroll avsedd för lämplighets- och ledningsprövningar av personer i ledande befattning. Kontrollen innefattar följande:
Personalia
Ekonomi
Juridisk historia
Bolagsengagemang
Närvaro i sociala medier / internetexponering
Exponering i nyhetsmedia
Kontroll av make/maka/ (avidentifierad information)

BOLAGSKONTROLLER

Utöver fyra olika bakgrundskontroller avseende fysisk person erbjuder Actsec två olika kontroller av juridisk person. Kontrollerna är att betrakta som utredningar och anses lämpliga i bl. a. följande sammanhang:

  • Nya affärsrelationer (penningtvättslagen)

  • Leverantörskontroll

  • Förvärv/strukturaffärer/börsintroduktion

Arbetet utförs av analytiker med förståelse för hur bolag nyttjas för kriminalitet eller på annat sätt kan skada affärsrelation eller varumärke.

BOLAGSKONTROLL BAS

Grundläggande bolagskontroll med utgångspunkt i penningtvättslagen.

Bolagsdata

Koncerntillhörighet

Funktionärer inkl. kontroll av PEP och sanktionslistor

Verklig huvudman/ägarförhållande

Nyckeltal

Varningslistor och tillsyn

Rättsliga ärenden – bolaget resp. bolagets företrädare

Bolagets internetexponering

BOLAGSKONTROLL UTÖKAD

En fördjupad bolagskontroll anpassad för förvärv/ strukturaffärer. Utöver omfattning i

Bolagskontroll BAS innefattar kontrollen:

Revisorskontroll

Kontroll av bolagsstämmoprotokoll

Kreditrating

Påminnelseavgifter årsredovisning

FI:s diarium

Bolagsverkets ärendeförteckning

Konsumentverkets diarium (varningslista)

Fastighetsinnehav

Fördjupad sökning nyhetsmedia.

Samtliga rapporter levereras inom 3-5 arbetsdagar. Expressleverans går att få till en extra kostnad. 

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.