© 2019 Actsec Group AB. 

Kontaktperson

Daniel Nordskott

Ansvarig visselblåsartjänster & bolagskontroller

LÄMPLIGHETSPRÖVNING

BOLAGSKONTROLLER

Utöver fyra olika bakgrundskontroller avseende fysisk person erbjuder Actsec två olika kontroller av juridisk person. Kontrollerna är att betrakta som utredningar och anses lämpliga i bl. a. följande sammanhang:

  • Nya affärsrelationer (penningtvättslagen)

  • Leverantörskontroll

  • Förvärv/strukturaffärer/börsintroduktion

Arbetet utförs av analytiker med förståelse för hur bolag nyttjas för kriminalitet eller på annat sätt kan skada affärsrelation eller varumärke.

BOLAGSKONTROLL BAS

Grundläggande bolagskontroll med utgångspunkt i penningtvättslagen.

Bolagsdata

Koncerntillhörighet

Funktionärer inkl. kontroll av PEP och sanktionslistor

Verklig huvudman/ägarförhållande

Nyckeltal

Varningslistor och tillsyn

Rättsliga ärenden – bolaget resp. bolagets företrädare

Bolagets internetexponering

BOLAGSKONTROLL UTÖKAD

En fördjupad bolagskontroll anpassad för förvärv/ strukturaffärer. Utöver omfattning i

Bolagskontroll BAS innefattar kontrollen:

Revisorskontroll

Kontroll av bolagsstämmoprotokoll

Kreditrating

Påminnelseavgifter årsredovisning

FI:s diarium

Bolagsverkets ärendeförteckning

Konsumentverkets diarium (varningslista)

Fastighetsinnehav

Fördjupad sökning nyhetsmedia.